Mijn verhaal

Mijn inspiratie

Mijn zoon…

Guitige baby en energieke peuter. Op 1,5 jaar detecteerde hij minutieus elke Mini-cooper-auto die in de wijde omtrek te bespeuren was en schreeuwde dan met de tut in de mond “mini-cooper, mini-cooper”. We hebben ons de hele kleuterschoolperiode afgevraagd of hij zich niet verveelde, hij kende alle dinosaurussen bij naam en als ik in de supermarkt een volgnummertje nam, wist hij met gemak hoeveel wachtenden nog voor ons waren.

Begin tweede leerjaar raakte hij helemaal ontmoedigd omdat de juf aankondigde twee maanden herhaling van het eerste leerjaar te zullen geven, voor school kwam hij zijn bed niet meer uit. Maar met aangepaste taken en huiswerk kwam hij eindelijk eens zijn grenzen tegen. De juf van het derde leerjaar differentieerde hem voor alle vakken, maar daardoor werkte hij de hele tijd individueel en deed bijna niets meer samen met de klasgroep.

Dankzij een IQ-test en onderzoek naar welbevinden bij Exentra en veel opzoekwerk over hoogbegaafdheid voelden we ons voldoende gesterkt om de keuze te maken voor een versnelling. De sprong van het derde naar het vijfde leerjaar was een succes: dankzij Frans, sterk rekenwerk en een uurtje Spaans werd het een echt ‘leerjaar’. Toch ervaarden we dat zo’n versnelling ook maar beperkt effect heeft; nieuwe vrienden maken en uitdagingen opzoeken in zijn sport hebben hem vooruit geholpen.

De mindset-training die hij volgde bij de Talentenhaven bracht nieuwe inzichten voor ons als ouders. Wij zijn anders gaan opvoeden: meer gaan focussen op uitdaging, leermomentjes en groei-mindset op school, maar vooral en heel vaak daarbuiten. De keuze voor de middelbare school was snel gemaakt: er was aandacht voor hoogbegaafdheid en mentaal welzijn, mogelijkheid voor vakken in een andere taal, … en zoals hij het zelf zegt: “vrienden die dezelfde humor hebben, mama”… zo belangrijk!

Mijn dochter…

Alerte baby en spraakwaterval. Acht jaar jonger dan haar grote broer, maar ze staat haar mannetje. Bij haar is elke dag een feest! Ze leeft in haar fantasiewereld, bedenkt verhalen en kan opgaan in elk detail van de natuur. Op haar vierde verjaardag gingen we in corona-lockdown. Een frustrerende periode, want die opdrachtjes van de juf waren veel te eenvoudig en leidden al snel tot verveling.

Een uitdaging gaf almaar vaker spanningen, iets moeilijk daar begon ze niet meer aan. Gesterkt door onze eerdere ervaring en zonder testing kozen we voor een vroege versnelling van de eerste naar de derde kleuterklas. Dankzij die versnelling leerde ze uitdagingen aan te gaan, te groeien én mild te zijn voor zichzelf. “Van proberen kan je leren, mama”… klaar om nog veel te ontdekken op haar eigen voorzichtige wijze.

Mijn verhaal

En ja de appel valt waarschijnlijk niet ver van de boom. Dankzij de zoektocht voor onze kinderen en het vele opzoekwerk over wat hoogbegaafdheid precies inhoudt, vielen wel wat puzzelstukjes op zijn plaats voor mezelf.

Ik voelde me in de lagere school altijd anders. Als klasgenoten me vroegen: “hoe doe jij dat altijd, goeie punten halen?”, bleef ik het antwoord schuldig, want ik deed niks, iets leren ging vanzelf.

Mijn verdere parcours bevatte stevig bochtenwerk: van de Latijn-Griekse met 3 uur wiskunde in het middelbaar ging ik naar het ingangsexamen burgerlijk ingenieur-architect. Sommige leerkrachten gaven me het volste vertrouwen, mijn leraar wiskunde niet. Net door hem was ik extra gemotiveerd! En ik slaagde. Ik heb daar veel gestudeerd, maar waarschijnlijk niet op de meest efficiënte manier of met de juiste mindset. Daarna volgde nog een post-graduaat Monumentenzorg. Gedurende meer dan 20 jaar deed ik superboeiend bouwhistorisch onderzoek en begeleidde ik renovatie- en restauratieopdrachten als architect. Tot het niet meer in balans was en ik mijn creatieve ei niet meer kwijt kon in mijn job.

Ik volgde een opleiding over hoogbegaafdheid om als ouder sterker te staan in de begeleiding van mijn kinderen. Dit triggerde me, hier moest ik iets mee doen! Ik schoolde me bij tot kind- en jongerencoach en expert in de hoogbegaafdheid. Hoe waardevol mindset training wel was, had ik enkele jaren daarvoor al ervaren.

Mijn missie: kinderen en jongeren die niet goed in hun vel zitten weer op weg helpen en de kracht in zichzelf laten ontdekken!

Ik ben felle aanhanger van de groei mindset, altijd in voor een uitdaging, nieuwsgierig, creatief en rustig.

Ik ♥ reizen, tekenen, wandelen en katten.

Mijn opleidingen

Hoogbloeier Gifted Academy

verdiepingsopleiding hoogbegaafdheid – Wegwijs met wijze kinderen

expertopleiding hoogbegaafdheid – Wegwijzer met wijze kinderen

Your Coach

Integrale Coaching Essentials

Workshop Jongeren Leren Leren

Kinder- en Jongerencoach

En ik groei graag verder door gespecialiseerde opleidingen te blijven volgen.

Wil je graag meer info of aanmelden?